Regulamin

Regulamin Ośrodka Wypoczynkowego

,,Nad Jeziorem’’ w Skorzęcinie

 

 1. W Ośrodku obowiązuje doba hotelowa od godziny 15:00 w dniu przyjazdy do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.
 2. Gwarancją rezerwacji jest wpłata zadatku w wysokości 30% łącznej kwoty za pobyt na konto bankowe. Pozostała należność płacona jest w dniu przyjazdu.
 3. Wpłata zadatku oznacza, iż najemca akceptuje regulamin i wyraża zgodę na warunki w nim zawarte. Przelew należy wykonać w terminie ustalonym telefonicznie.
 4. Przy rezerwacji prosimy o dokładne przemyślenie daty i długości pobytu, ponieważ jest to wiążące dla obu stron.
 5. Zadatek przepada w całości w przypadku odwołania przez klienta rezerwacji. Jednocześnie informujemy, że w przypadku skrócenia pobytu nie dokonujemy zwrotów.
 6. W celu potwierdzenia tożsamości, klient ma obowiązek okazać się swoim dowodem osobistym.
 7. W uzasadnionych przypadkach właściciel ośrodka może pobrać kaucję według indywidualnego ustalenia. Kaucja ta zostanie zwrócona przy zdaniu domku lub przeznaczona na pokrycie ewentualnych strat poniesionych na naprawienie szkód wyrządzonych przez klienta.
 8. W domku letniskowym nie może przebywać większa ilość osób, niż ustalona podczas rezerwacji.
 9. Po otrzymaniu klucza od domku, należy sprawdzić ewentualne braki lub uszkodzenia, jeżeli takie występują proszę zgłosić to właścicielowi ośrodka, bowiem za braki i uszkodzenia odpowiedzialność ponosi aktualny użytkownik,
 10. Osoby przebywające w domku letniskowym zobowiązują się do pokrycia kosztów uszkodzenia mienia znajdującego się w domku, w szczególności w przypadku:
    a) uszkodzenia mebli
    b) uszkodzenia kabiny prysznicowej oraz pozostałych elementów białego montażu
    c) uszkodzenia znajdującego się w domku telewizora
    d) uszkodzenia bądź też zabrudzenia kanap, kocy.
 11. Informujemy, że nie odpowiadamy za pozostawione w domkach letniskowych mienie klienta.
 12. Ze względów przeciwpożarowych, oraz ogólnego bezpieczeństwa w domkach oraz pokojach Ośrodka wypoczynkowego „Nad Jeziorem” nie wolno używać grzałek, kuchenek mikrofalowych, piecyków, nagrzewnic, farelek,
 13. Obowiązuje całkowity zakaz palenia papierosów w domkach letniskowych.
 14. Cisza nocna na terenie Ośrodka Wypoczynkowego ,,Nad Jeziorem’’ obowiązuje
  w godzinach   22:00-6:00.
 15. Parking jest bezpłatny, niestrzeżony. Właściciel ośrodka nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione pojazdy ani znajdujące się w nich mienie.
 16. W domkach pobyt zwierząt jest zabroniony.
 17. Wykupiony pobyt w  domku letniskowych nie zawiera ubezpieczenia od następstw nieszczęśliwych wypadków przebywających w nim osób oraz kradzieży i zniszczenia mienia.
 18. W dniu wyjazdu gość jest zobowiązany przekazać domek do kontroli stanu wyposażenia oraz oddać otrzymane klucze.
 19. Osobom naruszającym postanowienia regulaminu  Ośrodka Wypoczynkowego ,,Nad Jeziorem’’, właściciel obiektu może odmówić świadczenia usług (rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym). Osoby te będą zobowiązane do bezzwłocznego opuszczenia domku i nie będą uprawnione do żądania zwrotu kwoty za niewykorzystane świadczenia.

P R Z Y J E M N E G O      P O B Y T U